Obchodní podmínky společnosti APAČ podsedlovky


Před dokončení objednávky je nutné řádně se seznámit s našimi Obchodními podmínkami - dokončením objednávky stvrzujete, že jste se s obsahem seznámili a souhlasíte s nimi. Děkujeme


1. Údaje o prodejci a majiteli společnosti Odpovědná osoba, výrobce a majitel elektronického obchodu APAČ podsedlovky

Alena Češková

provozovna - dílna Hranice VI.- Valšovice 16, 753 54 Soběchleby

IČ - 05699088 zapsaná na MÚ odbor obecní živnostenský úřad Hranice 753 01, Zámecká 118.

Nejsme plátci DPH.

Tel.: +420 774 258 963, email: alena.ceskova@email.cz

Kontaktní adresa, provozovna: Alena Češková, Hranice VI.-Valšovice 16, Soběchleby 753 54 (adresa pro vrácení zboží při Odstoupení od kupní smlouvy bod. č. 6)

Zavazujeme se na neprodlenou zpětnou vazbu (u dotazů, objednávek, storna objednávky, doplnění objednávky apod.) dle druhu zvolené komunikace, nejpozději však ve lhůtě do 2 pracovních dnů.


2. Kupní smlouva

Všechny objednávky jsou závazné a potvrzením objednávky kupující (spotřebitel) potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami společnosti APAČ podsedlovky.

Objednávka

Podmínkou platnosti elektronické objednávky (e-mail, facebook, Instagram; dále jen "elektronické objednávky") je pravdivé a úplné vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

Kupní smlouva

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Prodávajícím elektronicky potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností APAČ podsedlovky.

Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

Jelikož se jedná o uzavření kupní smlouvy při použití komunikace na dálku (elektronická objednávka), kupující (spotřebitel) má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a sankce - s výjimkou zboží, které bylo zhotovené na zakázku či jinak upravováno na požadavek zákazníka.

Kupující bere na vědomí, že si kupuje zboží skrze elektronický obchod na dálku v provedení (vzhledu) dle katalogu prodávajícího a nemůže po prodávajícím uplatňovat nároky z titulu vad věci či jakékoliv jiné nároky s odkazem na odlišný vzhled zboží v katalogu prodávajícího na jeho internetových stránkách a dodaného zboží, který byl způsoben chybným nastavením parametru monitoru kupujícího.

Taktéž souhlasí s použitím prostředků pro komunikaci na dálku pro uzavření kupní smlouvy - (internet, telefon apod.). Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků pro uzavření kupní smlouvy (telefonní či internetové poplatky) si kupující hradí sám.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího (výrobce) a jedná tak v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele v rámci těchto Obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na zboží, které není v pevné nabídce společnosti nebo na zboží jiné barvy či rozměru.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které již porušily kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek)


3. Storno objednávky

  • Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek je ve výši 50% z celkové ceny zboží.

  • Storno objednávky ze strany prodávajícího
    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
    * V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, nepravdivá adresa, neodpovídá na e-maily atd.).
    * V případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
    * Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

Storno objednávky je možné uskutečnit:

- telefonicky - na čísle +420 774 258 963

- písemnou elektronickou formou emailem na adresu alena.ceskova@email.cz


4. Prodej, dostupnost zboží a způsob úhrady

Ceny na webu jsou konečné, tedy již se nepřipočítává DPH, nejsme plátci.

Taktéž ceny nejsou smluvní. Ceny nezahrnují náklady na přepravu - tyto informace jsou podrobně obsaženy na konci Obchodních podmínek.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení chybné ceny za zboží na webovém rozhraní obchodu nebo při objednávání, není prodávající povinen kupujícímu (spotřebiteli) zboží za tuto chybnou cenu dodat, ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o přijetí objednávky.

Prodávající na chybnou cenu kupujícího upozorní, pokud kupující odmítne navýšení ceny, prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Lhůta dostupnosti se může měnit v závislosti na objemnosti celkové objednávky, nebo v závislosti na zásobě materiálu, kdy prodávající - výrobce neovlivní zdržení dodání materiálu k výrobě ze strany dodavatele - výrobce materiálu. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu (většinou 2-3 týdny). Dodávka se však může zpozdit v závislosti na předchozích objednávkách. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

Nezhotovujeme práce - kopírování konkurenčních výrobků, ve víře, že na nich u nás ušetříte, naší ruční práce si vážíme stejně jako každý seriózní výrobce, který tvoří vlastní jedinečné kusy. Proto po nám neposílejte požadavky, fotografie a odkazy na výrobky, které si přejete ušít totožně, jako již vyrábí jiná firma.

Zhotovujeme pouze naše vlastní motivy, nikoliv motivy, které nám zašlete, a jejich původ může mít vliv na autorská práva 3 strany.

Způsob úhrady zboží:

- předchozí platbou na účet prodávajícího nejdéle do 7 dnů od objednávky (účet uvedený v potvrzené objednávce 222829009/0600 pro ČR - dle přípisu platby na náš účet vystavujeme Fakturu.

Je-li prováděna úprava rozměru, barvy nebo se šije na míru dle přání zákazníka, přiobjednávka na běžné zboží výšivky jmen apod. probíhá úhrada zboží výhradně předem na náš účet. Jedná se o šití zboží na míru a nevztahuje se na ně Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě.

Pokud by došlo již po zahájení šití zboží - na objednávku (výšivky jmen, atypický rozměr) ke stornu ze strany kupujícího - vrací se pouze 50% z celkové částky objednávky (bez poštovného). Je to kompenzace za zmařený materiál a vynaložený čas na práci, který se díky zpracování na míru stává neprodejným.

Pokud prodávající (výrobce) nebude schopen zboží zhotovit - dodat, ať už se jedná o zboží v pevné nabídce, či zákazníkem požadované na zakázku, prodávající (výrobce) si vyhrazuje právo nabídnout kupující straně náhradní zboží či objednávku ze strany prodejce - výrobce stornovat.

V případě, že bude objednané zboží již uhrazeno, částku v plné výši prodávající (výrobce) přeúčtuje kupující straně zpět do 5 dnů od storna objednávky.

Prodávající (výrobce) si vyhrazuje právo na odmítnutí zpracování zboží na míru, pokud zákazník (spotřebitel) požaduje speciální zpracování, či užití materiálu apod., na které prodávající (výrobce) nevlastní technické či materiálové vybavení, případně pokud není možné fyzicky zajistit požadovanou vizáž, rozměr apod. - z důvodu domluvy na dálku.

Zákazníci, kteří opakovaně činí objednávky a následně storna budou mít u nás nastaveno automatické storno objednávky.


5. Zasílání - vyzvednutí zboží

U věcí skladem prodávající (výrobce) zasílá balíčky:

- do 2 pracovních dnů nejdéle - od přípisu částky na účet prodávajícího (výrobce) - v případě předchozí úhrady na účet.

Do této doby se nepočítají soboty, neděle a státem uznané svátky.

Zásilky zasíláme prostřednictvím České pošty s.p. nebo prostřednictvím Zásilkovny.

Osobní vyzvednutí v místě provozovny je možné dle předchozí dohody.

U zboží, které skladem není a musí se vyrobit - je lhůta pro dodání vysvětlena viz bod č.4

Do doby převzetí zboží kupujícím, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit. V takovém případě, prodávající vrátí kupujícímu celou kupní cenu na účet, který mu kupující sdělí, pokud do lhůty 5 kalendářních dnů není sděleno, částku poukáže na účet, ze kterého byla částka původně poukázána prodávajícímu.

Poštovné je stanoveno dle objemu objednávky a předpokládané hmotnosti viz ceník na konci Obchodních podmínek.

Balíčky nezasíláme na dobírku.

Všechny zásilky jsou pojištěny pro případ ztráty nebo úbytku. Lhůta pro přepravu a doručení zásilek se řídí dle Zasílacích podmínek České pošty s. p. a Zásilkovny.

V případě doručování zásilky spotřebiteli, je doporučeno zásilku zkontrolovat, a v případě, že došlo k poškození, které by mohlo mít vliv na stav obsahu, nebo by mohlo dojít k úbytku obsahu, doporučujeme zásilku nepřebírat, a přepravce nám ji vrátí. Odmítnutí převzetí poškozené zásilky kupujícím (spotřebitelem) není v tomto případě považováno za bezdůvodné. V opačném případě, při převzetí bez námitky ze strany spotřebitele a podepsáním převzetí zásilky bez námitek, není možné zpětně dokázat případné vady, či úbytek, a tudíž není možné podat reklamaci ani u prodejce (výrobce) ani u přepravní společnosti.

Následně s vámi dohodneme řešení vzniklé situace.


6. Záruka, výměna, vracení zboží

Záruka na zboží je 24 měsíců.

Odstoupení od kupní smlouvy je možné do 14 dnů od převzetí zboží (doručení) bez udání důvodu a sankce.

Formulář pro Vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy zašle prodávající na požádání v elektronické formě on line.

Vyplněný formulář je třeba připojit k vracenému zboží - zboží je nutno zaslat jako pojištěnou zásilku proti ztrátě při přepravě (nikoliv na dobírku) na kontaktní adresu Provozovny viz bod č. 1.

Prodejce nenese odpovědnost za ztrátu vraceného nebo vyměňovaného zboží v průběhu přepravy, pokud zákazník/kupující zašle zásilku obyčejně bez pojištění.

Částka za vrácené zboží je přeúčtována na účet nebo adresu uvedenou kupujícím (spotřebitelem) v celkové výši, kterou uhradil při objednání vč. Poštovného, za předpokladu, že kupující zvolil Běžné poštovné, nikoliv nadstandartní (dobírka).

Poštovné se vrací pouze v minimální odpovídající výši Běžného poštovného.

Poštovné za zaslání zboží směrem k prodejci hradí kupující sám, to není vratné.

Lhůta pro vrácení částky je do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Dnem Odstoupení od kupní smlouvy je den kdy:

- osobně kupující vrátí zboží na adresu Provozovny, viz. bod č. 1

- den kdy kupující předá zásilku se zbožím do přepravy přepravní společnosti, v tomto případě je nutno prokázat prodávajícímu, že se tak stalo, např. Zasláním potvrzení o přijetí zásilky do přepravy na základě Podacího lístku či jiného potvrzení vydaném přepravní společností (doklad či potvrzení je možno vyfotit či naskenovat a zaslat na naši emailovou adresu viz Kontaktní údaje v bodě č. 1)

Dle ustanovení § 1832 odst. 4 nového občanského zákoníku - odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Vrácení celé částky vč. poštovného lze za předpokladu, že zboží nebude jevit známky -

- poškození, použití (tím jsou myšleny viditelné skvrny od sedla či podbřišníku, zapíchané chlupy nebo žíně) pokud nebude zjevná změna tvaru, stopy na švech, či nebude zboží práno apod.

- nebo do výrobku byl proveden zásah mimo naši firmu (úpravy rozměru, či změnu struktury, střihu, přešití nebo úprava vizáže, či došívání jiných součástí, jakož i výměna součástí výrobku). Takto vrácenému zboží, bude dle uvážení prodejce snížena hodnota vrácené částky, dle míry a rozsahu znehodnocení.

Při vrácení pouze části objednávky - bude přeúčtována pouze částka za vrácenou část.

Zboží poškozené při přepravě směrem k prodávajícímu v důsledku nevhodného obalu nelze vyměnit.

Zboží zhotovené na míru (vlastní návrh, úprava rozměrů, barev, vč. zhotovování zboží s výšivkou jména, které se šije na objednávku, či jakkoliv upravované na přání) nelze vrátit !!!

Zboží zhotovené na míru (změny barev, rozměrů zboží na webu, výšivky jmen, nápisů a log), které se zhotovují na objednávku - přání zákazníka, či jakkoliv upravované na přání, nelze vyměnit.

Výměnu, či vrácení takto zhotoveného zboží může prodávající nabídnout kupující straně pouze z vlastní vůle.


7. Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace prodávající zašle na vyžádání v elektronické formě on line.

Reklamaci lze uplatnit do 24 měsíců od převzetí/ doručení zboží. Avšak s přechodem vlastnictví k věci (tedy zakoupené zboží od fyzické osoby - bazarovým prodejem apod.) nepřechází automaticky odpovědnost původního prodejce /výrobce za věc dále prodanou, přestože od koupě věci ještě doba zákonné 24 měsíční záruky neuběhla.

ZÁKONNÝ PODKLAD:

§ 1879 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

V 24 měsíční lhůtě od koupi zboží, může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy - (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Reklamace zboží se nevztahuje:

- na zboží naší výroby, které jste zakoupili z tzv. druhé ruky (bazarovou koupí apod.) - reklamaci může uplatnit prvotní majitel, se kterým jsme uzavřeli kupní smlouvu.

Veškeré objednávky jsou jmenovitě adresné, a proto původ výrobku u nás lze identifikovat, zda reklamaci požaduje prvotní majitel nebo další kupující, který si výrobek zakoupil jako second hand - na vlastní zodpovědnost. Zde je riziko, že výrobek je již opotřebován, poškozen, případně do něj byl proveden zásah či úprava třetí stranou.

- na zboží, kde na vzhled měl vliv nedodržení doporučené údržby na přiloženém tiskopise, jak je doporučeno zacházet s konkrétním zbožím (praní při vyšší teplotě, žehlení materiálu, který se nemá žehlit, přílišné napařování, sušení na přímém slunci, či mechanické poškození při nesprávném způsobu praní apod.)

- na zboží již prané nebo běžně užívané - jedná se o přirozené opotřebení běžným užitím - poškozené

- na natržení, zašpinění při užití, utržení částí, či poškození komponentů, či jakkoliv upravované zboží svévolně mimo naši firmu (tedy na úpravy rozměru, či změnu struktury, střihu, přešití nebo úprava vizáže, či došívání jiných součástí, jakož i výměna součástí výrobku, která nebyla provedena naší firmou)

- na zboží, které má drobné odchylky ve vizáži, které mohou nastat při výrobě - vlivem ruční práce

- zboží, které je poškozeno nebo nastal úbytek, který mohl vzniknout poškozením zásilky při přepravě směrem ke spotřebiteli, a nebyla o tomto skutku sepsána písemná zpráva ze stany spotřebitele s přepravní společností

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi, stačí zaslat jako přílohu emailu, z důvodu stejného obdržení od prodávajícího při koupi zboží).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní a doložen Reklamačním protokolem, který zašle prodávající na vyžádání spotřebiteli v elektronické formě.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající je povinen informovat o výsledku reklamace písemnou formou klasickou, či elektronickou cestou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Pokud jde o reklamaci neoprávněnou - tedy bude zamítnuta - náklady spojené se zasláním zboží zpět spotřebiteli jde na vrub spotřebitele.


8. Ochrana osobních údajů

Prodávající se prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujících bude postupovat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje poskytuje kupující dobrovolně a souhlasí, aby byl používány pouze v míře nutné pro vyřízení objednávky a vystavení platného daňového dokladu - faktury.

Údaje jsou uchovávány po dobu neurčitou v elektronické a tištěné podobě. Zpracováním osobních údajů, může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele.

Veškerá fotografická dokumentace poskytnutá kupujícím, k náhledu pro šití na míru, prodávající - výrobce - užívá pouze pro vlastní účely. Sdílení fotografií spokojených zákazníků prodávajícímu je dobrovolné a zákazník tak dává souhlas s jejich veřejným prezentováním na internetových stránkách.

Není dovoleno kopírování textů, fotografií či jakékoliv grafiky.


9. Závěrečné ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2017

Poštovné - ČR - zboží zasíláme prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny:

Česká pošta při platbě na účet - cena 200,- Kč.

Zásilkovna při platbě na účet - výdejní místo cena 89,- Kč; na adresu 120,- Kč.

Na dobírku po špatných zkušenostech neposíláme.

V případě balíčku na Slovensko je cena za poštovné 180,- Kč. Odeslání probíhá prostřednictvím Zásilkovny. 

Osobní vyzvednutí - po předchozí dohodě zdarma (zboží je možné osobně vyzvednout na adrese Valšovice 6, Soběchleby 753 54 - sídlo naší pracovny)